KunstudstillingerSiden indvielsen af Kultur- og Medborgerhuset i 2003 har der været skiftende udstillinger i festsalen og det mindre cafélokale.  Lokalerne er meget velegnede til udstillinger, idet der er hvide, vandskurede vægge og en fin belysning.  Kunstnerne og de besøgende udtrykker altid stor tilfredshed med forholdene.

Kunstudvalget træffer aftale med kunstnere. Kunstnerne sørger selv for ophængning af kunst. Kig Ind sørger for annoncering og omtale på diverse platforme. Hver udstilling løber over ca. to måneder, og en ny udstilling åbnes ved en fernisering. Her er kunstnerne til stede, og der serveres et glas vin for gæster.

 

Kunstudvalget består af:


Else Vestergaard              Tlf. 60 49 79 36   mail: tulstrupgaard@hotmail.com

Helle Kragh Andersen    Tlf.: 42 18 24 61    mail: andersenhelle65@gmail.com

Eva Pedersen                    Tlf. 20 23 00 27   mail: evapedersen10@gmail.com