Udvalgene i Kig Ind

Bestyrelsen for Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind har nedsat 3 udvalg, som arbejder med at planlægge hhv. foredrag, kunstudstillinger og koncerter.


Foredragsudvalget:

(inkl. Syng Dansk og Advent)

I samarbejde med Nørager Pensionistforening


- Peder Nielsen

- Poul Larsen

- Dorte Mølgaard

- André Ellegaard Jensen


Kunstudvalget:


- Eva Pedersen

- Else Vestergaard


Koncertudvalget:


- Poul Skriver

- Eva Pedersen

- Else Vestergaard


Kontaktoplysninger findes under 'Profil og Bestyrelse'