Udvalgene i Kig Ind

Bestyrelsen for Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind har nedsat 3 udvalg, som arbejder med at planlægge hhv. foredrag, kunstudstillinger og koncerter.


Foredragsudvalget:

(inkl. Syng Dansk og Advent)

I samarbejde med Nørager Pensionistforening


- Peder Nielsen

- Else Vestergaard

- André Ellegaard Jensen


Kunstudvalget:


- Eva Pedersen

- Else Vestergaard

- Helle Kragh Andersen

- Dorte Mølgaard


Koncertudvalget:


- Dorte Mølgaard

- Eva Pedersen

- Helle Kragh Andersen

- Poul Skriver


Kontaktoplysninger findes under 'Profil og Bestyrelse'